ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.พิจิตร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

-

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

-

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

-

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

-

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9

-

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

-

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

-

แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ม.9(3)

-

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

-

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง
ม.9(5)

-

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

-

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.
ม.9(7)

-

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาจ้าง

เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ/
ถาม-ตอบ

-

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

-

สรุปผลความพึงพอใจ

-

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

-

กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น

ประเภท :    


ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เลขที่ 422/2561 เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     [15 พ.ค. 2561]

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เรื่องแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 6 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เลขที่ 377/2561     [7 พ.ค. 2561]

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เรื่องผลการบริหารงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารสากเหล็ก ประจำงวดเดือน ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 เลขที่ 0364/2561 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561     [2 พ.ค. 2561]

แบบ ผด.3 ผลการบริหารงานพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ประจำงวดเดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2561 (จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ของแต่ละหน่วยงาน)     [25 เม.ย. 2561]

แบบ ผด.6 ผลการบริหารงานพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ประจำงวดเดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2561 (เอกสารแนบประกาศ 338/2561)     [25 เม.ย. 2561]

แบบ ผด.3 ผลการบริหารงานพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ประจำงวดเดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2561 (เอกสารแนบประกาศ 338/2561) 2     [25 เม.ย. 2561]

แบบ ผด.3 ผลการบริหารงานพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ประจำงวดเดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2561 (เอกสารแนบประกาศ 338/2561) 1     [25 เม.ย. 2561]

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เลชที่ 338/2561 เรื่อง ผลการบริหารงานพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ประจำงวดเดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2561     [25 เม.ย. 2561]

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)ครั้งที่ 5 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร     [7 มี.ค. 2561]

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เลขที่ 150/2561 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กองการศึกษาฯ) จ่ายจากเงินสะสม     [21 ก.พ. 2561]

Total 51 Record : 6 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>


นายก อบจ.พิจิตร


นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วัดขวาง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ลำประดา

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
สามง่าม

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ห้วยพุก

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วังกรด

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
เขาทราย

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
หัวดง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วังทับไทร

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
คลองคูณ

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ดงกลาง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
คลองคะเชนทร์

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ไผ่รอบ

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
โพธิ์ไทรงาม

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
หนองปลาไหล

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วชิรบารมี


นาฬิกา


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

267

เมื่อวาน

341

เดือนนี้

5,590

เดือนที่แล้ว

7,244

ปีนี้

28,475

ปีที่แล้ว

10,202

ปฎิทิน

May-2018
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31