ภารกิจถ่ายโอน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.พิจิตร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

-

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

-

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

-

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

-

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9

-

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

-

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

-

แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ม.9(3)

-

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

-

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง
ม.9(5)

-

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

-

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.
ม.9(7)

-

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาจ้าง

เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ/
ถาม-ตอบ

-

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

-

สรุปผลความพึงพอใจ

-

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

-

กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น

ประเภท :    


ประกาศองคืการบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ครังที่ 2 กิจการสถานีขนส่งผุู้โดยสารสากเหล็ก เลขที่ 0934/2561 วันที่ 20 กันยายน 2561     [20 ก.ย. 2561]

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 8 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เลขที่ 922/2561     [13 ก.ย. 2561]

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เลขที่ 0781/2561 วันที่ 17 สิงหาคม 2561     [17 ส.ค. 2561]

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารสากเหล็๋ก เลขที่ 0725/2561 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561     [3 ส.ค. 2561]

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เรื่อง ผลการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ประจำงวดเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561(3)     [23 ก.ค. 2561]

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เรื่อง ผลการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ประจำงวดเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561(2)     [23 ก.ค. 2561]

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เรื่อง ผลการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ประจำงวดเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561(1)     [23 ก.ค. 2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุด (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 0616/2561 วันที่ 5 กรกฎาคม 2561     [5 ก.ค. 2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุด (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 0615/2561 วันที่ 5 กรกฎาคม 2561     [5 ก.ค. 2561]

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เรื่อง ผลการบริหารงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร (แบบ ผด.3) งวดที่ 2 (ประจำงวดเดือน เมษายน 2561 - มิถุนายน 2561) เลขที่ 0623/2561 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561     [5 ก.ค. 2561]

Total 62 Record : 7 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

371

เมื่อวาน

402

เดือนนี้

5,438

เดือนที่แล้ว

11,188

ปีนี้

67,671

ปีที่แล้ว

10,202

ปฎิทิน

Sep-2018
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30