ภารกิจถ่ายโอน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.พิจิตร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

-

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

-

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

-

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

-

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9

-

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

-

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

-

แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ม.9(3)

-

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

-

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง
ม.9(5)

-

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

-

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.
ม.9(7)

-

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาจ้าง

เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ/
ถาม-ตอบ

-

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

-

สรุปผลความพึงพอใจ

-

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

-

กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น

ประเภท :        


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ1-0029 สายบ้านท่าแตะ-บ้านท่าตาเสือ ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 61/2561 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561     [6 ธ.ค. 2561]

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ1-0029 สายบ้านท่าแตะ-บ้านท่าตาเสือ ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     [29 พ.ย. 2561]

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 95/2561 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561     [22 พ.ย. 2561]

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1015/2561 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561     [25 ต.ค. 2561]

ประกวดราคาจ้างจัดหาผู้รับจ้างที่มีความชำนาญในการดูแลสวนและบำรุงรักษาต้นไม้พื้นที่บริเวณหอชมนก และพื้นที่อุทยานบัว บึงสีไฟ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เลขที่ e - bidding 60/2561 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561     [5 ต.ค. 2561]

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 59/2561     [21 ก.ย. 2561]

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     [11 ก.ย. 2561]

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เรื่องประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-bidding 58/2561 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561     [28 ส.ค. 2561]

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-bidding 57/2561 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561     [27 ส.ค. 2561]

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding     [22 ส.ค. 2561]

Total 138 Record : 14 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] Next>>


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

213

เมื่อวาน

429

เดือนนี้

7,591

เดือนที่แล้ว

10,789

ปีนี้

7,591

ปีที่แล้ว

108,562

ปฎิทิน

Jan-2019
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31