ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.พิจิตร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

-

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

-

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

-

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

-

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9

-

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

-

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

-

แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ม.9(3)

-

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

-

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง
ม.9(5)

-

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

-

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.
ม.9(7)

-

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาจ้าง

เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ/
ถาม-ตอบ

-

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

-

สรุปผลความพึงพอใจ

-

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

-

กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น

ประเภท :    


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางในช่วงที่ชำรุดเสียหายโดยวิธี Pavement in - Place Recycling ผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.๑-๐๐๐๙ สายบ้านกำแพงดิน - บ้านธาตุทอง ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๖/๒๕๖๐ ลงว     [13 ธ.ค. 2560]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางในช่วงที่ชำรุดเสียหายโดยวิธี Pavement in - Place Recycling ผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.๑-๐๐๐๖ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๓ (กม.ที่ ๒๐.๑๐๐)ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕     [13 ธ.ค. 2560]

การซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ (กองแผนและงบประมาณ) โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เลขที่ 6/2560     [8 ธ.ค. 2560]

การซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ (กองกิจการสภาฯ) โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เลขที่ 5/2560     [8 ธ.ค. 2560]

การซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ (หน่วยตรวจสอบภายใน) โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เลขที่ 4/2560     [8 ธ.ค. 2560]

การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธี ตลาดเอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เลขที่ 3/2560     [8 ธ.ค. 2560]

การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เลขที่ 2/2560     [8 ธ.ค. 2560]

ร่าง TOR ประกาศราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางในช่วงที่ชำรุดเสียหายโดยวิธี Pavement in - Place Recycling ผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.1-0006 สายแยกทางหลวงหมายเลข 113 (กม.ที่ 20.100)ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e.bidding)     [4 ธ.ค. 2560]

ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมถนนลากยางในช่วงที่ชำรุดเสียหายโดยวิธี Pavement in - Place Recycling ผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.1-0009 สายบ้านกำแพงดิน - บ้านธาตุทองฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     [4 ธ.ค. 2560]

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เรื่อง การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market เลขที่ 1/2560 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2560)     [1 ธ.ค. 2560]

Total 94 Record : 10 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>


นายก อบจ.พิจิตร


นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วัดขวาง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ลำประดา

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
สามง่าม

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ห้วยพุก

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วังกรด

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
เขาทราย

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
หัวดง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วังทับไทร

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
คลองคูณ

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ดงกลาง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
คลองคะเชนทร์

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ไผ่รอบ

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
โพธิ์ไทรงาม

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
หนองปลาไหล

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วชิรบารมี


นาฬิกา


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

52

เมื่อวาน

98

เดือนนี้

1,387

เดือนที่แล้ว

2,158

ปีนี้

8,025

ปีที่แล้ว

0

ปฎิทิน

Dec-2017
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31