ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.พิจิตร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

-

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

-

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

-

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

-

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9

-

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

-

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

-

แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ม.9(3)

-

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

-

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง
ม.9(5)

-

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

-

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.
ม.9(7)

-

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาจ้าง

เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ/
ถาม-ตอบ

-

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

-

สรุปผลความพึงพอใจ

-

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

-

กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น

ประเภท :    


ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เลขที่ e-bidding 7/2561 เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 108ล เป็นห้องโสตทัศนูกรณ์ห้องกิจการนักเรียน และห้องธุรการ โรงเรียนบางลายพิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     [23 ก.พ. 2561]

ร่างTORประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ภายในโรงเรียนบางลายพิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     [22 ก.พ. 2561]

ประกาศสอบราคาขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บ้านบึงทับจั่น หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมรัง - บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแห้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร เลขที่ 14/2561     [22 ก.พ. 2561]

ประกาศสอบราคาขุดลอกลำคลองลำสะบ้า พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 6 ตำบลวังงิ้วใต้ - บ้านวังก้านเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร เลขที่ 13/2561     [22 ก.พ. 2561]

ประกาศสอบราคาขุดลอกลำคลองฉัตรหวาย บ้านฉัตรหวาย หมู่ที่ 15 ตำบลดงเสือเหลือง - บ้านไผ่พัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เลขที่ 12/2561     [22 ก.พ. 2561]

ประกาศสอบราคาขุดลอกลำคลองสะแวก บ้านสะแวก หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงรานาง - บ้านหนองตะแบก หมู่ที่ 8 ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิติตร เลขที่ 11/2561     [22 ก.พ. 2561]

ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกลำคลองทุ่งหินเร่ บ้านบึงสนุ่น หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลทุ่งน้อย - บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เลขที่ 10/2561     [22 ก.พ. 2561]

ประกาศสอบราคาขุดลอกลำคลองระบายน้ำ บ้านบึงเหล็กไฟ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าบัว - บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เลขที่ 9/2561     [22 ก.พ. 2561]

ประกาศสอบราคาขุดลอกลำคลองไดคว้าว บ้านวังหว้า หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร จรดเขตบ้านโคกยวน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 8/2561     [22 ก.พ. 2561]

ประกาศสอบราคาขุดลอกหนองชะโด - หนองกะปิ บ้านราชช้างขวัญ หมู่ที่ 4 ตำบลปากทาง - วัดวิจิตรตราราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เลขที่ 7/2561     [22 ก.พ. 2561]

Total 52 Record : 6 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>


นายก อบจ.พิจิตร


นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วัดขวาง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ลำประดา

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
สามง่าม

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ห้วยพุก

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วังกรด

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
เขาทราย

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
หัวดง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วังทับไทร

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
คลองคูณ

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ดงกลาง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
คลองคะเชนทร์

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ไผ่รอบ

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
โพธิ์ไทรงาม

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
หนองปลาไหล

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วชิรบารมี


นาฬิกา


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

127

เมื่อวาน

144

เดือนนี้

3,921

เดือนที่แล้ว

4,710

ปีนี้

8,631

ปีที่แล้ว

10,202

ปฎิทิน

Feb-2018
อา พฤ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28