ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.พิจิตร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

-

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

-

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

-

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

-

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9

-

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

-

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

-

แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ม.9(3)

-

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

-

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง
ม.9(5)

-

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

-

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.
ม.9(7)

-

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาจ้าง

เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ/
ถาม-ตอบ

-

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

-

สรุปผลความพึงพอใจ

-

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

-

กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น

ประเภท :    


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านไร่ หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลเนินมะกอก -บ้านไดปลาดุก หมู่ที่ 2 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e - bidding 46/2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561     [20 ก.ค. 2561]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านคลองอุดม หมู่ที่ 13 ตำบลป่ามะคาบ - บ้านท่าฬ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e - bidding 45/2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561     [20 ก.ค. 2561]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านวังสำโรง หมู่ที่ 5 ตำบลวังสำโรง - บ้านห้วยเรียงใต้ ม.3 ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เลขที่ e-bidding 44/2561     [20 ก.ค. 2561]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังกะทะ หมู่ที่ 6 ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร จรตเขตบ้านหนองรก ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ (ตอนที่ 1) เลขที่ e-bidding 43/2561     [20 ก.ค. 2561]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเนินพวง หมู่ที่ 11 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ - บ้านเขาพนมพา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e - bidding 42/2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561     [20 ก.ค. 2561]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่าตะกู หมู่ที่ 8 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก - บ้านคลองคูณ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e - bidding 41/2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561     [20 ก.ค. 2561]

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 14 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)     [16 ก.ค. 2561]

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เรื่องประกวดราคาซื้อโป๊ะลอยน้ำ จำนวน 1 โป๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)     [9 ก.ค. 2561]

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 70 รายการ (สำนักปลัด อบจ.)     [2 ก.ค. 2561]

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 63 รายการ (กองช่าง)     [26 มิ.ย. 2561]

Total 116 Record : 12 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] Next>>


นายก อบจ.พิจิตร


นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วัดขวาง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ลำประดา

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
สามง่าม

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ห้วยพุก

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วังกรด

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
เขาทราย

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
หัวดง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วังทับไทร

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
คลองคูณ

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ดงกลาง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
คลองคะเชนทร์

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ไผ่รอบ

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
โพธิ์ไทรงาม

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
หนองปลาไหล

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วชิรบารมี


นาฬิกา


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

52

เมื่อวาน

336

เดือนนี้

7,494

เดือนที่แล้ว

9,101

ปีนี้

47,973

ปีที่แล้ว

10,202

ปฎิทิน

Jul-2018
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31