ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.พิจิตร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

-

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

-

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

-

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

-

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9

-

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

-

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

-

แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ม.9(3)

-

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

-

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง
ม.9(5)

-

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

-

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.
ม.9(7)

-

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาจ้าง

เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ/
ถาม-ตอบ

-

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

-

สรุปผลความพึงพอใจ

-

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

-

กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น

ประเภท :    


ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น (พจ.ถ๑-๐๐๑๓) สายบ้านไดโพธิ์ - บ้านเนินสว่าง ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โดยวิธี Pavement in - Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     [17 พ.ค. 2561]

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น (พจ.ถ๑-๐๐๐๑) สายบ้านดาน-บ้านวัดหงษ์ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยวิธี Pavement in - Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding     [17 พ.ค. 2561]

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านท่าปอ-บ้านยางคลี ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (พจ.ถ1-0019) (ตอนที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     [17 พ.ค. 2561]

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น (พจ.ถ1-0016) สายบ้านแหลมทอง-บ้านหนองขาว ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม-บ้านหนองขาว ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โดยวิธี Pavement in 3 Place Re     [17 พ.ค. 2561]

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น (พจ.ถ1-0019) สายบ้านท่าปอ-บ้านยางคลี ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิธี Pavement in - Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd     [17 พ.ค. 2561]

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น (พจ.ถ1-0015) สายบ้านมาบมะไฟ-บ้านเนินทอง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โดยวิธี Pavement in - Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     [17 พ.ค. 2561]

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายโครงสร้างเหล็กฐานรองรับคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ สนามบาสเกตบอล สนามตะกร้อ และสนามเปตอง ภายในสนามกีฬาจังหวัดพิจิตร ประกาศเลขที่ 30/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561     [16 พ.ค. 2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อบันไดอลูมิเนียม จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 417/2561 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561     [11 พ.ค. 2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน พจ.กข-8494 (สำนักปลัดฯ งานบริหารทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 416/2561 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561     [11 พ.ค. 2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อ RICOH รุ่น SP C242SF (สำนักปลัดฯ งานบริหารทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 415/2561 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561     [11 พ.ค. 2561]

Total 87 Record : 9 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] Next>>


นายก อบจ.พิจิตร


นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วัดขวาง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ลำประดา

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
สามง่าม

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ห้วยพุก

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วังกรด

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
เขาทราย

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
หัวดง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วังทับไทร

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
คลองคูณ

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ดงกลาง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
คลองคะเชนทร์

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ไผ่รอบ

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
โพธิ์ไทรงาม

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
หนองปลาไหล

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วชิรบารมี


นาฬิกา


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

265

เมื่อวาน

341

เดือนนี้

5,590

เดือนที่แล้ว

7,244

ปีนี้

28,475

ปีที่แล้ว

10,202

ปฎิทิน

May-2018
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31