กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภท :        


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ(โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองกิจฯ) ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563     [27 พ.ย. 2563]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์สำหรับการเลือกตั้ง จำนวน 4 รายการ (โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563     [24 พ.ย. 2563]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน 12 รายการ (โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563     [23 พ.ย. 2563]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563     [23 พ.ย. 2563]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดรูปภาพดิจิตอล จำนวน 300 ภาพ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563     [18 พ.ย. 2563]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟ้มกระดาษสำหรับใส่รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ และรายชื่อผู้เสียสิทธิเลือกตั้งฯ (โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563     [18 พ.ย. 2563]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองกิจฯ) ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563     [18 พ.ย. 2563]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ คู่มือ เจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง (โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563     [13 พ.ย. 2563]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้งและวัสดุประจำศูนย์อำเภอ (โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563     [13 พ.ย. 2563]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด (เครื่องวัดไข้) (โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 13 พฤศิจิกายน 2563     [13 พ.ย. 2563]

Total 1622 Record : 163 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ] Next>>
นายสันติ การภักดี

ปลัดอบจ.พิจิตร ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

E-Mail


ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

114

เมื่อวาน

171

เดือนนี้

4,422

เดือนที่แล้ว

3,271

ปีนี้

25,536

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

Nov-2020
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30