ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.พิจิตร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

-

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

-

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

-

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

-

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9

-

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

-

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

-

แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ม.9(3)

-

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

-

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง
ม.9(5)

-

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

-

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.
ม.9(7)

-

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาจ้าง

เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ/
ถาม-ตอบ

-

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

-

สรุปผลความพึงพอใจ

-

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

-

กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น

ประเภท :    


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 0670/2561 วันที่ 19 กรกฎาคม 2561     [19 ก.ค. 2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองพัสดุและทรัพย์สิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 0669/2561 วันที่ 19 กรกฎาคม 2561     [19 ก.ค. 2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น KM-4050 (รหัสพัสดุ 417 54 0021) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 0668/2561 วันที่ 19 กรกฎาคม 2561     [19 ก.ค. 2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะแยกสีพร้อมสกรีนแยกประเภทขยะแบบฝาโปร่ง ขนาด 240 ลิตร จำนวน 4 ใบ (กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารสากเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 0674/2561 วันที่ 19 กรกฎาคม 2561     [19 ก.ค. 2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ในการจัดพิธีมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 2 ผู้สำเร็จการศึกษาอบรม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ 2 (สำนักปลัด อบจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 0673/2561 วันที่ 19 กรกฎาคม 2561     [19 ก.ค. 2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 1 ภาพ (สำนักปลัด อบจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 0672/2561 วันที่ 19 กรกฎาคม 2561     [19 ก.ค. 2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ (หน่วยตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 0671/2561 วันที่ 19 กรกฎาคม 2561     [19 ก.ค. 2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ภายในสนามฟุตบอล(ขอบสนามฟุตบอล) ภายในสนามกีฬาจังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 0667/2561 วันที่ 19 กรกฎาคม 2561     [19 ก.ค. 2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 0662/2561 วันที่ 17 กรกฎาคม 2561     [17 ก.ค. 2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ) (สำนักปลัด อบจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 0661/2561 วันที่ 17 กรกฎาคม 2561     [17 ก.ค. 2561]

Total 392 Record : 40 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ] Next>>


นายก อบจ.พิจิตร


นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วัดขวาง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ลำประดา

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
สามง่าม

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ห้วยพุก

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วังกรด

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
เขาทราย

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
หัวดง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วังทับไทร

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
คลองคูณ

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ดงกลาง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
คลองคะเชนทร์

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ไผ่รอบ

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
โพธิ์ไทรงาม

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
หนองปลาไหล

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วชิรบารมี


นาฬิกา


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

48

เมื่อวาน

336

เดือนนี้

7,494

เดือนที่แล้ว

9,101

ปีนี้

47,973

ปีที่แล้ว

10,202

ปฎิทิน

Jul-2018
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31