ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.พิจิตร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

-

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

-

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

-

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

-

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9

-

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

-

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

-

แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ม.9(3)

-

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

-

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง
ม.9(5)

-

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

-

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.
ม.9(7)

-

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาจ้าง

เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ/
ถาม-ตอบ

-

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

-

สรุปผลความพึงพอใจ

-

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

-

กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น

ประเภท :    


ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำปฏิทิน ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉาะเจาะจง     [13 ธ.ค. 2560]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร หลังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     [13 ธ.ค. 2560]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 0440/2560     [1 ธ.ค. 2560]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน พจ.กข-8492 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     [12 ธ.ค. 2560]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 0430/2560     [29 พ.ย. 2560]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือนธันวาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 0436/2560     [30 พ.ย. 2560]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือนธันวาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 0431/2560     [29 พ.ย. 2560]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดูแลสวนและบำรุงรักษาต้นไม้พื้นที่บริเวณหอชมนก พื้นที่ชุ่มน้ำ และอุทยานบัว บึงสีไฟ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เลขที่ 477/2560 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560     [6 ธ.ค. 2560]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาผู้รับจ้างที่มีความชำนาญในการดูแลสวน บำรุงรักษาต้นไม้ และบริเวณใกล้เคียง ภายในสนามกีฬาจังหวัดพิจิตร เดือน ธันวาคม 2560 (วันที่ 1-15 ธันวาคม 2560) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 437/2560     [30 พ.ย. 2560]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารฯ จำนวน 2 เครื่อง (กองแผนฯ)     [7 ธ.ค. 2560]

Total 109 Record : 11 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>


นายก อบจ.พิจิตร


นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วัดขวาง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ลำประดา

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
สามง่าม

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ห้วยพุก

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วังกรด

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
เขาทราย

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
หัวดง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วังทับไทร

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
คลองคูณ

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ดงกลาง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
คลองคะเชนทร์

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ไผ่รอบ

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
โพธิ์ไทรงาม

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
หนองปลาไหล

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วชิรบารมี


นาฬิกา


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

46

เมื่อวาน

98

เดือนนี้

1,387

เดือนที่แล้ว

2,158

ปีนี้

8,025

ปีที่แล้ว

0

ปฎิทิน

Dec-2017
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31