ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.พิจิตร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

-

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

-

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

-

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

-

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9

-

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

-

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

-

แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ม.9(3)

-

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

-

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง
ม.9(5)

-

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

-

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.
ม.9(7)

-

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาจ้าง

เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ/
ถาม-ตอบ

-

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

-

สรุปผลความพึงพอใจ

-

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

-

กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น

ประเภท :    


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงผิวลู่วิ่งยางสังเคราะห์ (SYNAPTIC) ภายในสนามกีฬาจังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 154/2561 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561     [23 ก.พ. 2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารต่างๆ ประจำเดือนมีนาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     [22 ก.พ. 2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอัดขยายภาพถ่าย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     [22 ก.พ. 2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง เลขที่ 148/2561 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561     [21 ก.พ. 2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 8 รายการ เลขที่ 149/2561 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561     [21 ก.พ. 2561]

สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ เลขที่ 42/2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ซ่อมสร้างถนนลาดยางในช่วงที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธี Pavement in – Place Recycling ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น (พจ.ถ 1 – 0006) สายแยกทางหลวงหมายเลข 113 (กม.ที่ 20.100) – ชุ     [20 ก.พ. 2561]

สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ เลขที่ 41/2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ซ่อมสร้างถนนลาดยางในช่วงที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธี Pavement in – Place Recycling ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น (พจ.ถ 1 – 0009) สายบ้านกำแพงดิน – บ้านธาตุทอง ตำบลกำแพงดิน อำ     [20 ก.พ. 2561]

สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ เลขที่ 40/2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น (พจ.ถ1-0036) สายทางหลวงหมายเลข 1118 ตอนแยกเลี่ยงเมืองบางมูลนาก ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยวิธี Pavement in – Place Recycling วงเ     [20 ก.พ. 2561]

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอุปกรณ์ประกอบการแสดง จำนวน 4 รายการ สำหรับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต Circel1 จังหวัดปทุมธานี ดดยวิธีเฉพาะ     [7 ก.พ. 2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าชุดฯ จำนวน 5 รายการ สำหรับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต Circel1 จังหวัดประทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขท     [7 ก.พ. 2561]

Total 213 Record : 22 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] Next>>


นายก อบจ.พิจิตร


นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วัดขวาง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ลำประดา

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
สามง่าม

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ห้วยพุก

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วังกรด

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
เขาทราย

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
หัวดง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วังทับไทร

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
คลองคูณ

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ดงกลาง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
คลองคะเชนทร์

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ไผ่รอบ

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
โพธิ์ไทรงาม

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
หนองปลาไหล

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วชิรบารมี


นาฬิกา


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

129

เมื่อวาน

144

เดือนนี้

3,921

เดือนที่แล้ว

4,710

ปีนี้

8,631

ปีที่แล้ว

10,202

ปฎิทิน

Feb-2018
อา พฤ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28