ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.พิจิตร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

-

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

-

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

-

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

-

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9

-

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

-

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

-

แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ม.9(3)

-

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

-

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง
ม.9(5)

-

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

-

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.
ม.9(7)

-

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาจ้าง

เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ/
ถาม-ตอบ

-

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

-

สรุปผลความพึงพอใจ

-

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

-

กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น

ประเภท :    


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารต่างๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 0452/2561 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561     [22 พ.ค. 2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงคอท่อส่งน้ำเข้าสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาจังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 0451/2561 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561     [22 พ.ค. 2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตั๋วฉีกค่าบริก่ารสถานีขนส่งผู้โดยสารสากเหล็ก (กิจการสถานีขนส่งฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 0450/2561 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561     [22 พ.ค. 2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มลม แบบโรตารี จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 0449/2561 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561     [22 พ.ค. 2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในการฝึกอาชีพฯ ครั้งที่ 9 (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 0448/2561 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561     [22 พ.ค. 2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างอัด ขยายภาพถ่าย จำนวน 2 รายการ (โดยวิธีเฉาะเจาะจง) เลขที่ 0447/2561 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561     [22 พ.ค. 2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรกล จำนวน 12 คัน เลขที่ 0446/2561 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561     [22 พ.ค. 2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถยนต์โดยสารไม่ประจำทางขนาดไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน ตามโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน การบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 0445/2561 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561     [22 พ.ค. 2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองแผนและงบประมาณ) โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ 0439/2561 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561     [17 พ.ค. 2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัด ขยายภาพถ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขทึ่ 0438/2561 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561     [17 พ.ค. 2561]

Total 275 Record : 28 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ] Next>>


นายก อบจ.พิจิตร


นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วัดขวาง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ลำประดา

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
สามง่าม

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ห้วยพุก

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วังกรด

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
เขาทราย

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
หัวดง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วังทับไทร

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
คลองคูณ

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ดงกลาง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
คลองคะเชนทร์

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ไผ่รอบ

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
โพธิ์ไทรงาม

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
หนองปลาไหล

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วชิรบารมี


นาฬิกา


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

266

เมื่อวาน

341

เดือนนี้

5,590

เดือนที่แล้ว

7,244

ปีนี้

28,475

ปีที่แล้ว

10,202

ปฎิทิน

May-2018
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31