ประเภท :        


เปิดเผยราคากลาง ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองหวาย บ้านวังหมาเน่า หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลบางคลาน - บ้านหนองลี หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ราคากลาง 2,023,102.50 บาท     [22 มี.ค. 2562]

เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกลำคลองบ้านตากแดด หมู่ที่ 6 ตำบลวังทรายพูน - บ้านเขาเขต หมู่ที่ 8 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ราคากลาง 1,035,358.75 บาท     [22 มี.ค. 2562]

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยางพะเนียด หมู่ที่ 8 ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวีดพิจิตร จรดเขตบ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ราคากลาง 1,036,496.78 บาท     [21 มี.ค. 2562]

เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังกะทะ หมู่ที่ 6 ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร – จรดเขตบ้านหนองรก ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ (ตอนที่ 2) ราคากลาง 1,294,179.78 บาท     [21 มี.ค. 2562]

เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่ หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลเนินมะกอก – บ้านไดปลาดุก หมู่ที่ 2 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร (ตอนที่ 2) ราคากลาง 1,191,778.72 บาท     [21 มี.ค. 2562]

เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินชัยศรี หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยพุก - บ้านวังปลายนา หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลวังบงค์ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ราคากลาง 2,445,783.75 บาท     [21 มี.ค. 2562]

เปิดเผยราคากลาง ซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น (พจ.ถ1-0006) สายทางหลวงหมายเลข 113 (กม.ที่ 20.100)-ชุมชนเทศบาลตะพานหิน ตำบลงิ้วราย,ตำบลหัวดง,อำเภอตะพานหิน อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ราคากลาง 8,036,915.31 บาท     [20 มี.ค. 2562]

เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกลำคลองบ้านวังตะโกก หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยแก้ว - บ้านบึงปลิง หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ราคากลาง 1,017,536.56 บาท     [19 มี.ค. 2562]

เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกลำคลองห้วยหอย บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 6 ตำบลเนินสว่าง - บ้านหนองไม้แดง หมู่ที่ 13 ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ราคากลาง 1,956,481.63 บาท     [19 มี.ค. 2562]

เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังไคร้ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองคูณ - บ้านวังหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ราคากลาง 1,241,071.46 บาท     [13 มี.ค. 2562]

Total 102 Record : 11 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

580

เมื่อวาน

639

เดือนนี้

13,614

เดือนที่แล้ว

13,579

ปีนี้

40,067

ปีที่แล้ว

108,562

ปฎิทิน

Mar-2019
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31