ภารกิจถ่ายโอน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.พิจิตร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

-

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

-

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

-

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

-

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9

-

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

-

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

-

แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ม.9(3)

-

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

-

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง
ม.9(5)

-

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

-

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.
ม.9(7)

-

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาจ้าง

เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ/
ถาม-ตอบ

-

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

-

สรุปผลความพึงพอใจ

-

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

-

กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น

ประเภท :        


เปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ๑-๐๐๒๙ สายบ้านท่าแตะ-บ้านท่าตาเสือ ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 8,999,303.93 บาท     [27 พ.ย. 2561]

เปิดเผยราคากลางงานจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลสนามกีฬาจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2562 เป็นเงิน 108,000.00 บาท     [28 ก.ย. 2561]

เปิดเผยราคากลางงานจ้างผู้มีความชำนาญในการดูแลสวน บำรุงรักษาต้นไม้ ภายในสนามกีฬาจังหวัดพิจิตร และบริเวณใกล้เคียง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 เป็นเงิน 864,000.00 บาท     [28 ก.ย. 2561]

เปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 6 รายการ ราคากลาง 1,458,600.- บาท     [7 ก.ย. 2561]

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding     [21 ส.ค. 2561]

เปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด ราคากลาง 1,489,230 บาท     [16 ส.ค. 2561]

เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 5 ป้าย ราคากลาง 1,444,956.38 บาท     [3 ส.ค. 2561]

เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงบำรุงรักษาไหล่ของถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ราคากลาง 499,620.- บาท     [7 ส.ค. 2561]

เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงหลังคาบริเวณอาคารอัฒจันทร์คอนกรีตเสริมเหล็กฝั่งห้องประธาน ภายในสนามกีฬาจังหวัดพิจิตร ราคากลาง 2,865,771.15 บาท     [2 ส.ค. 2561]

เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำโจนใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน - บ้านวังไร่ หมู่ที่ 9 ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ราคากลาง 957,585.79 บาท     [25 ก.ค. 2561]

Total 105 Record : 11 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

212

เมื่อวาน

429

เดือนนี้

7,591

เดือนที่แล้ว

10,789

ปีนี้

7,591

ปีที่แล้ว

108,562

ปฎิทิน

Jan-2019
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31