ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.พิจิตร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

-

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

-

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

-

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

-

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9

-

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

-

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

-

แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ม.9(3)

-

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

-

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง
ม.9(5)

-

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

-

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.
ม.9(7)

-

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาจ้าง

เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ/
ถาม-ตอบ

-

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

-

สรุปผลความพึงพอใจ

-

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

-

กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น

ประเภท :    


เปิเดเผยราคากลางจัดทำปฏิทิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑     [6 ธ.ค. 2560]

เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร หลังเดิม     [6 ธ.ค. 2560]

เปิดเผยราคากลางก่อสร้างสนามบาสเกตบอลภายในโรงเรียนบางลายพิทยาคม ราคากลาง 1498002.95 บาท     [3 ธ.ค. 2560]

เปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หน่วยตรวจสอบภายใน     [29 พ.ย. 2560]

เปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองกิจการสภาฯ     [29 พ.ย. 2560]

เปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองแผนและงบประมาณ     [29 พ.ย. 2560]

เปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง     [29 พ.ย. 2560]

เปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ     [28 พ.ย. 2560]

ราคากลางซ่อมสร้างถนนลาดยางในช่วงที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธี Pavement in–Place Recycling ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น (พจ.ถ 1 – 0006) สายแยกทางหลวงหมายเลข 113 (กม.ที่ 20.100) – ชุมชนเทศบาลตะพานหิน ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน,ต.งิ้วราย 8,899,746.65     [27 พ.ย. 2560]

ราคากลางซ่อมสร้างถนนลาดยางในช่วงที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธี Pavement in – Place Recycling ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น (พจ.ถ 1 – 0009) สายบ้านกำแพงดิน – บ้านธาตุทอง ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 8,552,144.78     [27 พ.ย. 2560]

Total 51 Record : 6 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>


นายก อบจ.พิจิตร


นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วัดขวาง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ลำประดา

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
สามง่าม

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ห้วยพุก

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วังกรด

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
เขาทราย

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
หัวดง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วังทับไทร

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
คลองคูณ

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ดงกลาง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
คลองคะเชนทร์

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ไผ่รอบ

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
โพธิ์ไทรงาม

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
หนองปลาไหล

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วชิรบารมี


นาฬิกา


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

48

เมื่อวาน

98

เดือนนี้

1,387

เดือนที่แล้ว

2,158

ปีนี้

8,025

ปีที่แล้ว

0

ปฎิทิน

Dec-2017
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31