ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.พิจิตร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

-

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

-

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

-

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

-

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9

-

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

-

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

-

แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ม.9(3)

-

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

-

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง
ม.9(5)

-

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

-

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.
ม.9(7)

-

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาจ้าง

เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ/
ถาม-ตอบ

-

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

-

สรุปผลความพึงพอใจ

-

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

-

กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น

ประเภท :    


เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านคลองอุดม ม.13 ต.ป่ามะคาบ - บ้านท่าฬ่อ ม.1 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร ราคากลาง 1,397,065.12 บาท     [11 ก.ค. 2561]

เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านสายคำโห้ ม.1 ต.สายคำโห้ -บ้านป่าหวาย ม.6 ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ราคากลาง 987,004.18 บาท     [11 ก.ค. 2561]

เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านวัดขวาง ม.3-บ้านท่าโบสถ์ ม.7 เทศบาลตำ่บลทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร (ตอนที่ 6) ราคากลาง 1,050,951.59 บาท     [11 ก.ค. 2561]

เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านวังสำโรง ม.5 ต.วังสำโรง-บ้านห้วยเรียงใต้ ม.3 ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ราคากลาง 1,046,334.64 บาท     [11 ก.ค. 2561]

เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านวังพร้าว ม.5 ต.ห้วยแก้ว - บ้านทุ่งเจริญพร (ทุ่งฟัก) ม.2 ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ราคากลาง 1,084,549.56 บาท     [11 ก.ค. 2561]

เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านวังกะทะ ม.6 ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร จรดเขตบ้านหนองรก ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ (ตอนที่ 1) ราคากลาง 1,083,323.68 บาท     [11 ก.ค. 2561]

เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านไร่ ม.6 เทศบาลตำบลเนินมะกอก - บ้านไดปลาดุก ม.2 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ราคากลาง 1,038,705.64 บาท     [11 ก.ค. 2561]

เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านบึงช้าง ม.3 ต.ท่าหลวง - บ้านเนินสมอ ม.8 ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร (ตอนที่ 2) ราคากลาง 977,593.26 บาท     [11 ก.ค. 2561]

เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านเนินพวง ม.11 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ - บ้านเขาพนมพา ม.7 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ราคากลาง 1,025,478.90 บาท     [11 ก.ค. 2561]

เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านยางนกตะกรุม ม.5 ต.ทะนง - บ้านทุ่งอ่างทอง ม.5 ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร ราคากลาง 1,067,976.51 บาท     [11 ก.ค. 2561]

Total 94 Record : 10 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>


นายก อบจ.พิจิตร


นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วัดขวาง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ลำประดา

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
สามง่าม

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ห้วยพุก

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วังกรด

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
เขาทราย

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
หัวดง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วังทับไทร

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
คลองคูณ

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ดงกลาง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
คลองคะเชนทร์

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ไผ่รอบ

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
โพธิ์ไทรงาม

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
หนองปลาไหล

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วชิรบารมี


นาฬิกา


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

54

เมื่อวาน

336

เดือนนี้

7,494

เดือนที่แล้ว

9,101

ปีนี้

47,973

ปีที่แล้ว

10,202

ปฎิทิน

Jul-2018
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31