ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.พิจิตร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

-

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

-

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

-

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

-

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9

-

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

-

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

-

แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ม.9(3)

-

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

-

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง
ม.9(5)

-

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

-

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.
ม.9(7)

-

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาจ้าง

เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ/
ถาม-ตอบ

-

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

-

สรุปผลความพึงพอใจ

-

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

-

กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น

ประเภท :    


เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไผ่ร้อยกอ หมู่ที่ 3 ตำบลไทรโรงโขน อำเภอตะพานหิน-บ้านสถานีดงตะขบ หมู่ที่ 3 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ราคากลาง1,950,286.28 บาท     [23 ก.พ. 2561]

เปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังกรด หมู่ที่ 2 ตำบลวังกรด – บ้านวังตะกู หมู่ที่ 11 ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ราคากลาง 1,968,978.39 บาท     [23 ก.พ. 2561]

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโรงช้าง หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 สายบ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร -บ้านหนองน้ำเขียว หมู่ที่ 5 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ราคากลาง 1,764,120.08 บาท     [23 ก.พ. 2561]

เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวัดขวาง หมู่ที่ 3 - บ้านท่าโบสถ์ หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร (ตอนที่ 7) ราคากลาง 1,966,431.82 บาท     [23 ก.พ. 2561]

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านบึงบัวนอก หมู่ที่ 1 ตำบลบึงบัว - บ้านหล่ายหนองหมี หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ราคากลาง 1,917,087.79 บาท     [23 ก.พ. 2561]

เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยนาหนองม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปล้อง – บ้านยางสามต้น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ราคากลาง 1,892,708.62 บาท     [23 ก.พ. 2561]

เปิดเผยราคากลางซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 4 เครื่อง ราคากลาง 96,000 บาท     [20 ธ.ค. 2560]

เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกลำคลองไดคว้าว บ้านวังหว้า หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร จรดเขตบ้านโคกยวน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ราคากลาง 1,935,544.69 บาท     [17 ก.พ. 2561]

เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกลำคลองลำสะบ้าพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 6 ตำบลวังงิ้วใต้ – บ้านวังก้านเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ราคากลาง 1,940,891.49 บาท     [17 ก.พ. 2561]

เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกลำคลองบ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร - บ้านคลองจระเข้ หมู่ที่ 3 ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ราคากลาง 1,940,699.68 บาท     [17 ก.พ. 2561]

Total 68 Record : 7 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>


นายก อบจ.พิจิตร


นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วัดขวาง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ลำประดา

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
สามง่าม

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ห้วยพุก

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วังกรด

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
เขาทราย

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
หัวดง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วังทับไทร

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
คลองคูณ

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ดงกลาง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
คลองคะเชนทร์

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ไผ่รอบ

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
โพธิ์ไทรงาม

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
หนองปลาไหล

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วชิรบารมี


นาฬิกา


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

129

เมื่อวาน

144

เดือนนี้

3,921

เดือนที่แล้ว

4,710

ปีนี้

8,631

ปีที่แล้ว

10,202

ปฎิทิน

Feb-2018
อา พฤ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28