ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.พิจิตร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

-

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

-

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

-

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

-

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9

-

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

-

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

-

แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ม.9(3)

-

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

-

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง
ม.9(5)

-

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

-

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.
ม.9(7)

-

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาจ้าง

เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ/
ถาม-ตอบ

-

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

-

สรุปผลความพึงพอใจ

-

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

-

กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น

ประเภท :    


เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น (พจ.ถ1-0016) สายบ้านแหลมทอง - บ้านหนองขาว ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม - บ้านหนองขาว ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โดยวิธี Pavement in-Place Recycling ราคากลาง 3,291,019.36 บาท     [15 พ.ค. 2561]

เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น (พจ.ถ1-0013) สายบ้านไดโพธิ์ - บ้านเนินสว่าง ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โดยวิธี pavement in - place recycling ราคากลาง 9,158,787.22 บาท     [15 พ.ค. 2561]

เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น (พจ.ถ1-0001) สายบ้านดาน-บ้านวัดหงษ์ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยวิธี pavement in - place recycling ราคากลาง 9,922,703.24 บาท     [15 พ.ค. 2561]

เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรั้วตาข่ายโครงสร้างเหล็กฐานรองรับคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ สนามบาสเกตบอล สนามตะกร้อ และสนามเปตอง ภายในสนามกีฬาจังหวัดพิจิตร ราคากลาง 992,011.57 บาท     [15 พ.ค. 2561]

เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น (พจ.ถ 1 -0019) สายบ้านท่าปอ - บ้านยางคลี ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิธี Pavement in - Place Recycling ราคากลาง 8,462,056.75 บาท     [15 พ.ค. 2561]

เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น (พจ.ถ 1 - 0015) สายบ้านมาบมะไฟ - บ้านเนินทอง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โดยวิธี Pavement in Place Recycling ราคากลาง 8,758,696.45 บาท     [15 พ.ค. 2561]

เปิดเผยราคากลางจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE สายบ้านท่าปอ - บ้านยางคลี ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร (พจ. ถ1-0019) (ตอนที่ 2) วงเงิน 1,490,217.56 บาท     [15 พ.ค. 2561]

เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงหลังคาบริเวณอาคารอัฒจันทร์คอนกรีตเสริมเหล็กฝั่งห้องประธาน ภายในสนามกีฬาจังหวัดพิจิตร ราคากลาง 2,869,959.92 บาท     [26 เม.ย. 2561]

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างขุดลอกลำคลองหนองคล้า บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 6 ตำบลท่าขมิ้น - บ้านยางหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ราคากลาง 2,029,418.20 บาท     [20 เม.ย. 2561]

เปิดเผยราคากลาง ขุดลอกลำคลองบึงเตยพร้อมอ่างเก็บน้ำบ้านพญาวัง หมู่ที่ 10 ตำบลท้ายน้ำ - บ้านน้ำชุ หมู่ที่ 7 ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ราคากลาง 1,113,841.23 บาท     [18 เม.ย. 2561]

Total 74 Record : 8 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next>>


นายก อบจ.พิจิตร


นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วัดขวาง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ลำประดา

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
สามง่าม

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ห้วยพุก

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วังกรด

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
เขาทราย

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
หัวดง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วังทับไทร

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
คลองคูณ

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ดงกลาง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
คลองคะเชนทร์

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ไผ่รอบ

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
โพธิ์ไทรงาม

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
หนองปลาไหล

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วชิรบารมี


นาฬิกา


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

267

เมื่อวาน

341

เดือนนี้

5,590

เดือนที่แล้ว

7,244

ปีนี้

28,475

ปีที่แล้ว

10,202

ปฎิทิน

May-2018
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31