โครงสร้างบุคลากร

แผนพัฒนา อบจ.

ประเภท :    

ประจำปีงบประมาณ : 2564 || 2563 || 2562 || 2561


สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 88/2564 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองดง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา - บ้านหัววัง หมูที่ 6 เทศบาลตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 1,173,000 บาท     [30 ก.ค. 2564]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 87/2564 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไร่ หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลเนินมะกอก-บ้านไดปลาดุก หมู่ที่ 2 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร (ตอนที่ 4) วงเงินค่าก่อสร้าง 1,186,000 บาท     [30 ก.ค. 2564]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 85/2564 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังเรือน หมู่ที่ 5 ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร จรดเขตบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ วงเงินค่าก่อสร้าง 988,000 บาท     [29 ก.ค. 2564]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 86/2564 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าปอเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน – บ้านวังหูทิพย์ หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 897,980.84 บาท     [29 ก.ค. 2564]

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) เลขที่ 18/2564 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 โครงการขุดลอกลำคลองร่องหอย บ้านเขาหม้อ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจตร จรดเขตบ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 1 ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก วงเ     [27 ก.ค. 2564]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 82/2564 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงยาง หมู่ที่ 8 ตำบลบึงบัว – บ้านมาบแฟบ หมู่ที่ 7 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 1,370,000.- บาท     [27 ก.ค. 2564]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 84/2564 ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน-บ้านเนินสมอ หมู่ที่ 8 ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 1,383,900 บาท     [27 ก.ค. 2564]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 83/2564 ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านหาดสูง หมู่ที่ 7,บ้านดงเศรษฐี หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่ขวาง-บ้านวังกระดี่ทอง หมู่ที่ 4 ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร (ตอนที่ 2) วงเงินค่าก่อสราง 1,286,200 บาท     [27 ก.ค. 2564]

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ 52/2564 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แก้ไขสัญญาและปรับลดยอดวงเงินสัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 2019)     [22 ก.ค. 2564]

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ 51/2564 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แก้ไขสัญญาและปรับลดยอดวงเงินสัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 2019)     [22 ก.ค. 2564]

Total 1784 Record : 179 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ] Next>>
พ.ต.อ.กฤษฎา​ ภัทรประสิทธิ์​

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

117

เมื่อวาน

142

เดือนนี้

0

เดือนที่แล้ว

4,905

ปีนี้

32,578

ปีที่แล้ว

34,988

ปฎิทิน

Aug-2021
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31