โครงสร้างบุคลากร

แผนพัฒนา อบจ.

ประเภท :    

ประจำปีงบประมาณ : 2565 || 2564 || 2563 || 2562 || 2561


สัญญาจ้าง เลขที่ 5/2565 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินทำสัญญา 493,509.68 บาท     [6 ต.ค. 2564]

สัญญาจ้าง เลขที่ 6/2565 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 จ้างทำวารสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร แผนงาน โครงการฯ กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร วงเงินทำสัญญา 498,000.- บาท     [7 ต.ค. 2564]

บันทึกข้อตกลงเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เลขที่ 2/2565 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) วงเงินค่าเช่า 35,000 บาท     [1 ต.ค. 2564]

บันทึกข้อตกลงเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เลขที่ 1/2565 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ยี่ห้อ KYOCERA TASKalfa 5003i จำนวน 1 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน) วงเงินค่าเช่า 80,000 บาท     [1 ต.ค. 2564]

สัญญาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ สัญญาเลขที่ 4/2565 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินทำสัญญา 138,000.- บาท     [1 ต.ค. 2564]

สัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จ้างจัดหาผู้รับจ้างที่มีความชำนาญในการดูแลสวน บำรุงรักษาต้นไม้ ภายในสนามกีฬาจังหวัดพิจิตร และบริเวณใกล้เคียง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 วงเงินทำสัญญา 474,000.- บาท     [1 ต.ค. 2564]

สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ 1/2565 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 งานจ้างจัดหาผู้รับจ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่อุทยานบัว บึงสีไฟ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินทำสัญญา 308,160.- บาท     [1 ต.ค. 2564]

สัญญาจ้างทำของ เลขที่ 121/2564 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 จ้างปรับปรุงบำรุงรักษาไหล่ทางของถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร จำนวน 50 สายทาง โดยวิธีคัดเลือก วงเงินทำสัญญา 663,669.18 บาท     [30 ก.ย. 2564]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 120/2564 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและห้องน้ำภายในศาลาประชาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินทำสัญญา 478,000.- บาท     [29 ก.ย. 2564]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 119/2564 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านมาบมะไฟ-บ้านเนินทอง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (พจ.ถ1-0015) วงเงินทำสัญญา 3,515,345.65 บาท     [29 ก.ย. 2564]

Total 1891 Record : 190 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ] Next>>
พ.ต.อ.กฤษฎา​ ภัทรประสิทธิ์​

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

224

เมื่อวาน

273

เดือนนี้

4,115

เดือนที่แล้ว

7,634

ปีนี้

53,685

ปีที่แล้ว

34,988

ปฎิทิน

Oct-2021
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31