ภารกิจถ่ายโอน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.พิจิตร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

-

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

-

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

-

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

-

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9

-

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

-

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

-

แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ม.9(3)

-

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

-

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง
ม.9(5)

-

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

-

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.
ม.9(7)

-

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาจ้าง

เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ/
ถาม-ตอบ

-

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

-

สรุปผลความพึงพอใจ

-

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

-

กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น

ประเภท :    


ใบสั่งซื้อ เลขที่ 282/2561 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัดฯ) วงเงินจัดซื้อ 3,400.- บาท     [20 ก.ย. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 281/2561 ลงวันที่ 19 กันยายน 2561ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 300.- บาท     [19 ก.ย. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 246/2561 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561ติดตั้งม่านปรับแสง อาคารเรียน 106ต และอาคารเรียน 216ค วงเงิน 156,020.- บาท     [20 ก.ย. 2561]

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 51/2561 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 เรื่อง แก้ไขรายละเอียดในเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา พร้อมปรับลดวงเงิน โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บ้านบึงทับจั่น หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมรัง – บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอ บึง     [5 ก.ย. 2561]

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 52/2561 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 เรื่อง แก้ไขรายละเอียดในเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา พร้อมปรับลดวงเงิน โครงการขุดลอกหนองชะโด - หนองกะปิ บ้านราชช้างขวัญ หมู่ที่ 4 ตำบลปากทาง - วัดวิจิตรตราราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพ     [5 ก.ย. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 280/2561 ลงวันที่ 19 กันยายน 2561 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ วงเงิน 10,400.- บาท     [19 ก.ย. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 244/2561 ลงวันที่ 17 กันยายน 2561 ซ่อมเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นกลางแจ้งรวมทั้งจัดทำป้ายบอกวิธีเล่นแทนของเดิมที่ชำรุด จำนวน 34 รายการ ภายในสนามกีฬาจังหวัดพิจิตร วงเงิน 52,100.- บาท     [17 ก.ย. 2561]

สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 35/2561 ลงวันที่ 17 กันยายน 2561 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัดฯ งานเทศกิจ) วงเงิน 64,200.- บาท     [17 ก.ย. 2561]

สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 34/2561 ลงวันที่ 17 กันยายน 2561 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัดฯ งานท่องเที่ยว) วงเงิน 136,200.- บาท     [17 ก.ย. 2561]

สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 33/2561 ลงวันที่ 17 กันยายน 2561 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัดฯ งานบริหารทั่วไป) วงเงิน 209,100.- บาท     [17 ก.ย. 2561]

Total 547 Record : 55 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ] Next>>


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

370

เมื่อวาน

402

เดือนนี้

5,438

เดือนที่แล้ว

11,188

ปีนี้

67,671

ปีที่แล้ว

10,202

ปฎิทิน

Sep-2018
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30