กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภท :        


สัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ 7/2563 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เรื่องจ้างผลิตรายการ ประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ (สำนักปลัดฯ ) วงเงินทำสัญญา 300,000 บาท     [11 ต.ค. 2562]

บันทึกข้อตกลงเช่าเครื่องบันทึกภาพดิจิตอล เพื่อใช้ในกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารสากเหล็ก เลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 วงเงิน 3,000 บาท     [11 ต.ค. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 3/2563 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เรื่อง จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างฯ จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัดฯ ) วงเงิน 93,500.- บาท     [11 ต.ค. 2562]

บันทึกข้อตกลงเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ประจำปีงบประมาณ 2563 เลขที่ 2/2563 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 วงเงิน 100,000 บาท     [11 ต.ค. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 2/2563 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เรื่อง จ้างทำพวงมาลาและประดับตกแต่งสถานที่ฯ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัดฯ ) วงเงิน 15,400.- บาท     [11 ต.ค. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 8/2563 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เรื่องซื้อน้ำดื่มยี่ห้อเอเวอร์พี ขนาด 20 ลิตร จำนวน 600 ถัง (สำนักปลัดฯ) (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563) เป็นเงิน 9,000 บาท     [11 ต.ค. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 7/2563 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เรื่อง ชุดกีฬา (เสื้อ กางเกง ถุงเท้า) และเสื้อทีมผู้ฝึกสอน เป็นเงิน 30,797.- บาท     [10 ต.ค. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 6/2563 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เรื่อง ซื้อน้ำดื่ม (กองการศึกษาฯ) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 9,000 บาท     [10 ต.ค. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เรื่อง จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดฯ ) เป็นเงิน 11,220.- บาท     [10 ต.ค. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 5/2563 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เรื่อง ซื้อวัสดุที่ใช้ในการฝึกอีพฯ จำนวน 11 รายการ (สำนักปลัดฯ ) เป็นเงิน 37,950.- บาท     [10 ต.ค. 2562]

Total 986 Record : 99 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ] Next>>


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

27

เมื่อวาน

63

เดือนนี้

934

เดือนที่แล้ว

1,904

ปีนี้

110,917

ปีที่แล้ว

108,562

ปฎิทิน

Oct-2019
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31