ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.พิจิตร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

-

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

-

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

-

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

-

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9

-

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

-

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

-

แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ม.9(3)

-

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

-

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง
ม.9(5)

-

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

-

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.
ม.9(7)

-

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาจ้าง

เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ/
ถาม-ตอบ

-

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

-

สรุปผลความพึงพอใจ

-

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

-

กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น

ประเภท :    


ใบสั่งจ้าง เลขที่ 164/2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 2,100.- บาท     [20 ก.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 202/2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 1 ภาพ (สำนักปลัด อบจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจัดซื้อ 4,000.- บาท     [20 ก.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 23/2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ซื้อถังขยะแยกสีพร้อมสกรีนแยกประะภทแบบฝาโปร่ง ขนาด 240 ลิตร จำนวน 4 ใบ (กิจการสถานีขนส่ง ผู้โดยสารสากเหล็ก) วงเงินจัดซื้อ 10,000.- บาท     [20 ก.ค. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 163/2561 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น KM-4050 (รหัสพัสดุ 417 54 0021) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 4,200.- บาท     [19 ก.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 209/2561 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองพัสดุฯ) จำนวนเงิน 6,500 บาท     [19 ก.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 208/2561 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ (หน่วยตรวจสอบฯ) เป็นเงิน 5,000.- บาท     [19 ก.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 203/2561 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองแผนฯ) เป็นเงิน 5,830.- บาท     [16 ก.ค. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 162/2561 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 จ้างซ่อมปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ภายในสนามฟุตบอล (ขอบสนามฟุตบอล) ภายในสนามกีฬาจังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 45,000.- บาท     [19 ก.ค. 2561]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 95/2561 ขุดลอกลำคลอง บ้านคลองคูณ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน - บ้านท่าตะกู หมู่ที่ 8 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร วงเงินทำสัญญา 700,000 บาท     [18 ก.ค. 2561]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 96/2561 ขุดลอกลำคลองหนองคล้า บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 6 ตำบลท่าขมิ้น - บ้านยางหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 1,050,000.- บาท     [17 ก.ค. 2561]

Total 381 Record : 39 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ] Next>>


นายก อบจ.พิจิตร


นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วัดขวาง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ลำประดา

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
สามง่าม

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ห้วยพุก

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วังกรด

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
เขาทราย

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
หัวดง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วังทับไทร

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
คลองคูณ

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ดงกลาง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
คลองคะเชนทร์

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ไผ่รอบ

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
โพธิ์ไทรงาม

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
หนองปลาไหล

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วชิรบารมี


นาฬิกา


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

49

เมื่อวาน

336

เดือนนี้

7,494

เดือนที่แล้ว

9,101

ปีนี้

47,973

ปีที่แล้ว

10,202

ปฎิทิน

Jul-2018
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31