กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภท :        


ใบสั่งซื้อ เลขที่ 173/2563 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร MP6054S สีดำ จำนวน 2 หลอด วงเงินสัญญา 18,000.- บาท     [10 ส.ค. 2563]

สัญญาซื้อขาย เลขที่ 4/2563 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 จัดหากล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ ภายในสนามกีฬาจังหวัดพิจิตร เป็นเงิน 488,550.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบของภายใน 60 วัน     [7 ส.ค. 2563]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 171/2563 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ วงเงินทำสัญญา 1,920.- บาท     [5 ส.ค. 2563]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 172/2563 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 46 รายการ (กองคลัง) วงเงินทำสัญญา 51,933.- บาท     [5 ส.ค. 2563]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 170/2563 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (ยางนอก) วงเงินทำสัญญา 23,200.- บาท     [5 ส.ค. 2563]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 169/2563 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (สำนักปลัดฯ) วงเงินทำสัญญา 12,170.- บาท     [5 ส.ค. 2563]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 140/2563 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2563 จ้างพิมพ์หนังสือรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร วงเงินทำสัญญา 130,000.- บาท     [4 ส.ค. 2563]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 168/2563 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ วงเงินทำสัญญา 6,397.- บาท     [31 ก.ค. 2563]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 120-139/2563 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จ้างแรงงานปลูกต้นไม้ดูแลรดน้ำต้นไม้ (พื้นที่ หนองบอน ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร) วงเงินทำสัญญา 64,000.- บาท     [31 ก.ค. 2563]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 167/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (หน่วยตรวจสอบภายใน) วงเงินทำสัญญา 9,800.- บาท     [29 ก.ค. 2563]

Total 1351 Record : 136 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ] Next>>
นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

E-Mail


ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

52

เมื่อวาน

76

เดือนนี้

700

เดือนที่แล้ว

2,033

ปีนี้

13,446

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

Aug-2020
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31