ภารกิจถ่ายโอน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.พิจิตร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

-

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

-

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

-

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

-

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9

-

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

-

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

-

แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ม.9(3)

-

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

-

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง
ม.9(5)

-

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

-

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.
ม.9(7)

-

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาจ้าง

เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ/
ถาม-ตอบ

-

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

-

สรุปผลความพึงพอใจ

-

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

-

กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น

ประเภท :        


ใบสั่งจ้าง เลขที่ 9/2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 จ้างตรวจเช็คระยะทางรถยนต์ พจ.กง - 9549 จำนวน 10 รายการ วงเงิน 4,400.91 บาท     [14 พ.ย. 2561]

สัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ 9/2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 จ้างจัดหาผู้รับจ้างที่มีความชำนาญในการดูแลสวนและบำรุงรักษาต้นไม้ ฯ วงเงิน 469,000.- บาท     [14 พ.ย. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 5/2562 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง ที่ใช้ประจำกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วงเงิน 1,200.- บาท     [7 พ.ย. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 8/2562 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA WAVE 125 หมายเลขทะเบียน พจ.กพธ. 873 เป็นเงิน 2,925.- บาท     [8 พ.ย. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 6/2562 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ พจ.1 กก - 4730 จำนวน 3 รายการ วงเงิน 1,100.- บาท     [7 พ.ย. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 15/2562 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ซื้อวัสดุที่ใช้ในการฝึก อาชีพฯ ครั้งที่ ๒ จำนวน 3 รายการด (สำนักปลัดฯ) วงเงิน 87,000.- บาท     [5 พ.ย. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 14/2562 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ซื้อน้้ำยาสำหรับฉีดพ่นกำจัดยุงลาย จำนวน 60 ขวด (สำนักปลัดฯ) วงเงิน 87,000.- บาท     [5 พ.ย. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 12/2562 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 264 ฉบับ (สำนักปลัดฯ) วงเงิน 2,640.- บาท     [29 ต.ค. 2561]

สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ 8/2562 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 จ้างจัดหาผู้รับจ้างรักษาความปลอดภัยดูแลพื้นที่อุทยานบัว ฯ วงเงิน 282,480.- บาท     [31 ต.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 13/2562 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (คอนเดนเซอร์) วงเงิน 4,000.- บาท     [30 ต.ค. 2561]

Total 586 Record : 59 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ] Next>>


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

588

เมื่อวาน

508

เดือนนี้

6,975

เดือนที่แล้ว

12,351

ปีนี้

90,968

ปีที่แล้ว

10,202

ปฎิทิน

Nov-2018
อา พฤ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30