ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.พิจิตร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

-

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

-

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

-

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

-

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9

-

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

-

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

-

แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ม.9(3)

-

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

-

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง
ม.9(5)

-

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

-

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.
ม.9(7)

-

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาจ้าง

เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ/
ถาม-ตอบ

-

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

-

สรุปผลความพึงพอใจ

-

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

-

กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น

ประเภท :    


สัญญาจ้าง เลขที่ 21/2561 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 จัดทำปฏิทิฯ ประจำปี พ.ศ. 2561 แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 10,000 อัน     [14 ธ.ค. 2560]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 34/2561 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ตรวจเช็คระยะทางและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ พจ.กง - 1075 วงเงินสัญญา 23,751.- บาท     [12 ธ.ค. 2560]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 33/2561 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ / เครื่องจักรกล หมายเลขทะเบียน พจ.ม-0962, พจ.ตค - 392 วงเงินสัญญา 5,200.- บาท     [12 ธ.ค. 2560]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 5/2561 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน ธันวาคม 2560 วงเงิน 620.- บาท (หกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร     [29 พ.ย. 2560]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 6/2561 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 จัดซื้อน้ำดื่มเอเวอร์พี ประจำเดือน ธันวาคม 2560 วงเงิน 434.- บาท (สี่ร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน)     [29 พ.ย. 2560]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 30/2561 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนธันวาคม 2560 วงเงิน 2,280.- บาท (สองพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)     [30 พ.ย. 2560]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 32/2561 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 จ้างเช่าชุดฯ จำนวน 5 รายการ สำหรับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร     [12 ธ.ค. 2560]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 31/2561 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 จ้างแต่งหน้า/ทำผม จำนวน 3 รายการ สำหรับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร     [12 ธ.ค. 2560]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 30/2561 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ซ่อมรถยนค์หมายเลขทะเบียน พจ กข -8492 วงเงิน 12,480.- บาท     [12 ธ.ค. 2560]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 28/2561 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 จ้างทำป้าย จำนวน 4 รายการ สำหรับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร     [7 ธ.ค. 2560]

Total 27 Record : 3 Page : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>


นายก อบจ.พิจิตร


นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วัดขวาง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ลำประดา

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
สามง่าม

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ห้วยพุก

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วังกรด

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
เขาทราย

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
หัวดง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วังทับไทร

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
คลองคูณ

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ดงกลาง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
คลองคะเชนทร์

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ไผ่รอบ

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
โพธิ์ไทรงาม

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
หนองปลาไหล

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วชิรบารมี


นาฬิกา


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

52

เมื่อวาน

98

เดือนนี้

1,387

เดือนที่แล้ว

2,158

ปีนี้

8,025

ปีที่แล้ว

0

ปฎิทิน

Dec-2017
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31