ภารกิจถ่ายโอน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.พิจิตร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

-

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

-

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

-

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

-

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9

-

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

-

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

-

แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ม.9(3)

-

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

-

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง
ม.9(5)

-

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

-

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.
ม.9(7)

-

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาจ้าง

เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ/
ถาม-ตอบ

-

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

-

สรุปผลความพึงพอใจ

-

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

-

กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น

ประเภท :        


ใบสั่งซื้อ เลขที่ 45/2562 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562 ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 240 ลิตร แยกสี แยกประเภท พร้อมสกรีน แบบเลื่อน ฝาสูง 1 ช่องทิ้ง จำนวน 20 ใบ วงเงินสัญญา 50,000.- บาท     [18 ม.ค. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 43/2562 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 จ้างเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน พจ.บท - 4709 จำนวน 6 รายการ วงเงินสัญญา 4,450.- บาท     [16 ม.ค. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 44/2562 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 ซื้อถ่านหินเตาซาวน่า จำนวน ๓ กล่อง วงเงินสัญญา 9,000.- บาท     [15 ม.ค. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 43/2562 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 ซื้อชุดจ่ายไฟสำหรับจอ LED วงเงินสัญญา 38,000.- บาท     [15 ม.ค. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 42/2562 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หิน 3/8 นิ้ว จำนวน 700 ตัน วงเงินสัญญา 315,000.- บาท     [10 ม.ค. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 42/2562 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน พจ.กก - 1717 จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดฯ ) วงเงินสัญญา 1,334.- บาท     [9 ม.ค. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 40/2562 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์/เครื่องจักรกล จำนวน 82 รายการ วงเงินสัญญา 368,850.- บาท     [2 ม.ค. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 36/2562 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า สนามเทนนิส 6 สนาม ภายในสนามกีฬาจังหวัดพิจิตร วงเงินสัญญา 33,840.- บาท     [20 ธ.ค. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 41/2562 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 จ้างเช่าอุปกรณ์ฯ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการจัดสถานที่จัดงานสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ วงเงินสัญญา 47,060.- บาท     [2 ม.ค. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 40/2562 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 ซื้อตุ๊กตารูปแบบสัตว์ต่างๆ) จำนวน 560 ชิ้น วงเงินสัญญา 28,000.- บาท     [2 ม.ค. 2562]

Total 656 Record : 66 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ] Next>>


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

211

เมื่อวาน

429

เดือนนี้

7,591

เดือนที่แล้ว

10,789

ปีนี้

7,591

ปีที่แล้ว

108,562

ปฎิทิน

Jan-2019
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31