ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.พิจิตร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

-

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

-

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

-

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

-

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9

-

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

-

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

-

แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ม.9(3)

-

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

-

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง
ม.9(5)

-

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

-

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.
ม.9(7)

-

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาจ้าง

เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ/
ถาม-ตอบ

-

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

-

สรุปผลความพึงพอใจ

-

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

-

กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น

ประเภท :    


ใบสั่งซื้อ เลขที่ 152/2561 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 จัดซื้อปั๊มลม แบบโรตารี จำนวน 1 เครื่อง วงเงินจัดซื้อ 5,600.- บาท     [22 พ.ค. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 121/2561 วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 อัดขยายภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,900 บาท     [22 พ.ค. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 122/2561 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ซ่อมปรับปรุงคอท่อส่งน้ำเข้าสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาจังหวัดพิจิตร วงเงิน 34,000.- บาท     [22 พ.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 153/2561 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรกล จำนวน 12 คัน จำนวน 27 รายการ วงเงินสัญญา 40,456.70 บาท     [22 พ.ค. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 120/2561 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 จ้างรถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน วงเงินสัญญา 189,000.- บาท     [22 พ.ค. 2561]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 85/2561 ก่อสร้างโรงจอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร หลังใหม่ วงเงิน 3,600,000 บาท     [21 พ.ค. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 119/2561 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 จัดจ้างอัด ขยายภาพถ่าย จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในงานกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการการจัดซื้อ,จัดจ้าง,และครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อนำภาพมาประกอบการเบิกจ่ายและการรายงาน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     [17 พ.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 149/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 จัดซือวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ วงเงินจัดซื้อ 34,180 บาท     [16 พ.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 148/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ วงเงินจัดซื้อ 37,300 บาท     [16 พ.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 147/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ วงเงินจัดซื้อ 54,100 บาท     [16 พ.ค. 2561]

Total 272 Record : 28 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ] Next>>


นายก อบจ.พิจิตร


นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วัดขวาง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ลำประดา

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
สามง่าม

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ห้วยพุก

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วังกรด

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
เขาทราย

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
หัวดง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วังทับไทร

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
คลองคูณ

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ดงกลาง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
คลองคะเชนทร์

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ไผ่รอบ

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
โพธิ์ไทรงาม

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
หนองปลาไหล

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วชิรบารมี


นาฬิกา


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

267

เมื่อวาน

341

เดือนนี้

5,590

เดือนที่แล้ว

7,244

ปีนี้

28,475

ปีที่แล้ว

10,202

ปฎิทิน

May-2018
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31